GTZ(Alman Teknik İşbirliği Kurumu) Bolu- Yeniçağ Gölü Sulak Alanların Korunması Projesi (Çevre Projesi)

 “Sulak alanları korumak, iklim değişikliği için çözümün bir parçasıdır”

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİN AZALTILMASI, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE TÜRKİYE SULAK ALANLARININ KORUNMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI PROJESİ ÇERÇEVESİNDE PİLOT BÖLGE SEÇİLEN

 

BOLU-YENİÇAĞA GÖLÜ

MODEL ARAŞTIRMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTADIR.

 

GTZ (Alman Teknik İşbirliği Kurumu) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda sulak alanların iklim değişikliğine adaptasyonu için korunması, rehabilitasyonunu ve ekolojik fonksiyonlarının sürdürülmesini kapsayan bir yönetim modeli oluşturulmuştur. Yerel halkın da desteği ile proje kapsamında  BOLU-YENİÇAĞA GÖLÜ üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.

 

BOLU-YENİÇAĞA GÖLÜ proje araştırma çalışmalarında insanın biyolojik çeşitlilik kaybı ve iklim değişikliğindeki rolü ile çözüm için neler yapabileceği konusu araştırılmaktadır. Türkiye’nin sulak alanlarının ekolojik ve sosyo-ekonomik fonksiyonları ile gelecek kuşaklar için korunması amaçlanan projede sulak alanların korunması ve farklı kullanımları için iklim değişikliğinin de etkileri göz önünde bulundurularak bir yaklaşım oluşturulması ve uygulanması hedeflenmektedir.

Projenin iletişim danışmanlığını yürüten Beyaz Sosyal Sorumluluk ve İletişi Danışmanlığı, çalışmanın geniş kitleler tarafından bilinmesi, algılanması ve toplumda sulak alanların korunmasına ilişkin bilincin uyandırılması konularında çalışmalarda bulunmaktadır.

ANKET
Hangi Alanda Gönüllü Olmak İstersiniz?