All Green Expo Uluslararası Yeşil Ekonomi Zirvesi Ve Fuarı

Her geçen gün artan dünya nüfusu dünyanın enerji ihtiyacını da artırmaktadır. Artan enerji ihtiyacı ve endüstrileşme ise büyük çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunu fark eden ülkeler, enerji üretiminin ve kullanımının yeni yollarını keşfetmek ve verimliliğini artırabilmek için birbirleriyle adeta yarış içerisine girmişlerdir. Bu yarışta önde gelen ülkeler, ilerleyen dönemlerde dünya ekonomisine yön veren ülkeler olarak karşımıza çıkacaklardır.

Yapılan hesaplara göre 2030’da verimlilik artışları (hedefleri) sağlanmış olsa dahi enerji ihtiyacı 2 katına çıkacaktır. Mevcut enerji üretim ve kullanım yöntemleri değiştirilmediği sürece küresel iklim değişikliği tüm dünya için büyük bir sorun olacaktır.

Bu nedenle OECD tarafından yapılan 21. Yüzyılın genel konsepti çalışması 5 eksen üzerine inşa edilmiştir:

  1. Dünya çapında enerji verimliliğini artırmak,

  2. Temiz enerji kaynaklarını artırmak,

  3. Yenilikçi çevre dostu teknolojileri geliştirmek,

  4. Sera gazları emisyonunu azaltmak,

  5. Yeni nesil enerji teknolojileri geliştirmek

Bu nedenle de düşük karbon ekonomisi veya yeşil ekonomi diyebileceğimiz bu yeni olguyu anlamak, kavramak, içselleştirmek için var gücümüzle çalışmak zorunda olduğumuzu unutmamamız gerekir.

“Yaşanabilir Dünya, Sürdürülebilir Ekonomi” anlayışını yaşama geçirmek için bizler ilk adımı atıyoruz. Yeşil ekonomi hususu ile ilgili reel sektörler başta olmak üzere gerekli farkındalığın oluşturulması, kamuoyuna doğru mesajların verilmesi ve konunun ulusal bir sahiplenmeye dönüştürülmesi için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz.

Bu sebeple, çevre duyarlılığı ve yeşil ekonomi konusunu gündeme taşımak için Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) ve Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi (TEVEM) öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve UNIDO’nun katkılarıyla 5-9 Eylül 2012 tarihleri arasında CNR Expo’da düzenlenecek olan All Green Expo Uluslararası İstanbul Yeşil Ekonomi Zirvesi ve Fuarı’na hazırlanıyoruz.

ANKET
Hangi Alanda Gönüllü Olmak İstersiniz?